Slide # 1

ปลาหมอสี # 1

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 2

ปลาหมอสี # 2

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 4

ปลาหมอสี # 4

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 5

ปลาหมอสี # 5

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

รวยด้วยภาพ สมัครขายภาพ วีดีโอ ออนไลน์ Register to Images and Videos Shutterstock contributor

ร่วมฉลอง ปีใหม่ ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา New Year EVE 2017

Celebrate New Year EVE 2017 
Dinner Cruise in Bangkok Thailand ล่องเรือ ดินเนอร์ ฉลองปีใหม่ ส่งท้ายปี 2559 ต้อนรับ ปี 2560 กลางลำน้้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา คืน 31 ธันวาคม 2559

New Year's Eve in Bangkok,Thailand by Bangkok Dinner Cruise New Year's Eve Cruises in Bangkok ,Thailand " Let's Celebrate New Year Prarty onboard along Chaophraya River BangkokThailand "COME and Enjoy to New Years EVE Bangkok 2017 on 31 December 2016"

วีดีโอ ปลาหมอสี สวยๆ

Flower Horn Crossbreeds Fish ADS

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (กรมปศุสัตว์)


งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (กรมปศุสัตว์) update กรมปศุสัตว์ เชิญเที่ยวงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2553 นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 และได้จัดต่อเนื่องกันมาจนถึงครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงสัตว์เลี้ยงมากถึง 10 ชนิดไว้ในงานเดียว ได้แก่ สุนัข แมว ไก่ ไก่ฟ้า แพะ กวาง กระต่าย นก ปลาสวยงาม และสัตว์เลื้อยคลาน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวด การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การแสดงความสามารถของสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ และกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและเยาวชนให้สนใจการเลี้ยงสัตว์มาก ขึ้นอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดได้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวโดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง และยังส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยง อันจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและเป็นการสร้างรายได้สู่ประเทศอีกทางหนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่งานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ การประกวดสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งคณะกรรมการต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

Reactions:

0 comments:

Post a Comment