Slide # 1

ปลาหมอสี # 1

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 2

ปลาหมอสี # 2

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 4

ปลาหมอสี # 4

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 5

ปลาหมอสี # 5

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

รวยด้วยภาพ สมัครขายภาพ วีดีโอ ออนไลน์ Register to Images and Videos Shutterstock contributor

ร่วมฉลอง ปีใหม่ ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา New Year EVE 2017

Celebrate New Year EVE 2017 
Dinner Cruise in Bangkok Thailand ล่องเรือ ดินเนอร์ ฉลองปีใหม่ ส่งท้ายปี 2559 ต้อนรับ ปี 2560 กลางลำน้้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา คืน 31 ธันวาคม 2559

New Year's Eve in Bangkok,Thailand by Bangkok Dinner Cruise New Year's Eve Cruises in Bangkok ,Thailand " Let's Celebrate New Year Prarty onboard along Chaophraya River BangkokThailand "COME and Enjoy to New Years EVE Bangkok 2017 on 31 December 2016"

วีดีโอ ปลาหมอสี สวยๆ

Flower Horn Crossbreeds Fish ADS

งานประกวดปลาสวยงาม วันปลาสวยงามแห่งชาติ ประจำปี 2555

งานประกวดปลาสวยงาม วันปลาสวยงามแห่งชาติ ประจำปี 2555
NATIONAL ORNAMENTAL FISH DAY 6-14 OCTOBER 2012 

งานประกวดปลาสวยงาม วันปลาสวยงามแห่งชาติ ประจำปี 2555
NATIONAL ORNAMENTAL FISH DAY 6-14 OCT.12 

NATIONAL ORNAMENTAL FISH DAY 6-14 OCT.12
วันปลาสวยงามแห่งชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 MCC HALLชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงษ์วาน
ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัล Best In Show , รางวัลReserve Best In Show และ รางวัลอื่นๆ
รวมมูลค่า กว่า1,000,000 บาท
ปลาหมอสีครอสบรีด แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1.ฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว
2.ฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาด 6-8 นิ้ว
3.ฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป
4.ปลรางวัลาหมอสีครอสบรีดตัวสั้น (Short Body) รวมทุกสายพันธุ์ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป
5.ปลากัมฟา ขนาด 3-5นิ้ว
6.ปลาหมอสีครอสบรีด รวมทุกสายพันธุ์ ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ปลาหมอสีครอสบรีด ค่าสมัครตัวละ 300.-บาท *****
หมายเหตุ - ขนาดความยาวของปลาหมอครอสบรีดให้วัดจากปากถึงปลายหาง
(ยกเว้น รุ่นShort Body วัดความยาว จากปากถึงโคนหาง เกล็ดสุดท้าย วัดความกว้างจากโคน ครีบกระโดงบน ลงมาถึงกลางหน้าอก ตำแหน่งที่กว้างที่สุดโดยมีอัตราส่วน 1 ต่อ 1.5 หน่วยถ้าจะเป็นเซ็นติเมตรจะละเอียดขึ้น)
วิธีวัดปลา รุ่นShort Body สำหรับน้องใหม่ ที่ยังไม่เข้าใจ ใช้ดังนี้นะครับ ให้วัดความกว้างก่อน สมมุติว่า วัดได้ 6.5 ซม. ให้คูณด้วย 1.5จะได้ผลลัพท์เท่ากับ 9.75 ซม.(6.5x1.5= 9.75 ซม.)เพราะฉะนั้น ความยาวของปลาตัวนี้ ถ้าวัดแล้ว ได้เกิน 9.75 ซม. แสดงว่า ไม่เข้าข่าย Short Body
-ปลากัมฟา ขนาด 3-5นิ้ว ตาแดงหรือตาขาว ก็ได้ เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ(ตามมติที่ประชุมกรมประมงปี2555 )
-ปลาฟลาวเวอร์ฮอนด์มุก ตาแดง หัวมีมาร์ค สามารถเลือกลงในประเภท OPEN ได้อีกประเภทหนึ่ง ตามแต่เจ้าของพิจารณา (ตามมติที่ประชุมกรมประมงปี2555 )
-ปลาหมอครอสบรีด คณะกรรมการจะจัดสรรตู้ตามขนาดเท่าที่มี โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังแจ้ง แล้ว และการกำหนดตู้ปลาแต่ละประเภท ใช้วิธีจับสลาก เพื่อความเป็นธรรมของผู้ส่งประกวด
- คณะกรรมการจัดงานได้เตรียม ปลั๊กเสียบ แบบแบนให้ทุกตู้ หากท่านผู้ส่งปลาประกวดประสงค์ที่จะใส่ ฮีทเตอร์ ให้นำมาเอง

กำหนดการรับลงทะเบียนปลา

-วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม2555 เวลา 14.00 - 18.00 น.
กำหนดการตัดสินการประกวดปลา
-วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
กำหนดการส่งคืนปลาที่เข้าประกวด
-วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 – 21.00 น.
**หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์**

***ปลาที่ได้ลงตู้ทุกตัวต้องโชว์ในงานจนถึงวันปิดงาน***
***ท่านที่ได้สมัคร โดยการจองทางโทรศัพท์แล้ว จะต้องรับผิดชอบ เองทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่นจองแล้วไม่มีปลาส่งประกวด ปลาป่วย ขายปลาไปก่อน ปลาเกินขนาด ฯลฯ ***

สามารถสมัครปลาหมอสีครอสบรีด ได้ที่
-ร้าน Friend & Fish ตลาดศรีสมรักษ์ จตุจักร (คุณชวลิต) โทร 081-827-0872
-ร้าน BB & B ครอสบรีด (คุณอำนาจ) โทร 081-486-5274
-ร้าน ไว้ท์เครน ซันเดย์ (คุณอ่อง) โทร 081-486 5274
โทรสาร 02-272-604-6

Reactions:

0 comments:

Post a Comment