Slide # 1

ปลาหมอสี # 1

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 2

ปลาหมอสี # 2

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 4

ปลาหมอสี # 4

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 5

ปลาหมอสี # 5

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

รวยด้วยภาพ สมัครขายภาพ วีดีโอ ออนไลน์ Register to Images and Videos Shutterstock contributor

ร่วมฉลอง ปีใหม่ ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา New Year EVE 2017

Celebrate New Year EVE 2017 
Dinner Cruise in Bangkok Thailand ล่องเรือ ดินเนอร์ ฉลองปีใหม่ ส่งท้ายปี 2559 ต้อนรับ ปี 2560 กลางลำน้้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา คืน 31 ธันวาคม 2559

New Year's Eve in Bangkok,Thailand by Bangkok Dinner Cruise New Year's Eve Cruises in Bangkok ,Thailand " Let's Celebrate New Year Prarty onboard along Chaophraya River BangkokThailand "COME and Enjoy to New Years EVE Bangkok 2017 on 31 December 2016"

วีดีโอ ปลาหมอสี สวยๆ

Flower Horn Crossbreeds Fish ADS

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555


งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศ ครั้งที่ 11” พบกับ “9 ที่สุดแห่งสัตว์เลี้ยง” 14-16 ธ.ค. 55 สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม/ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ และสามพราน  ริเวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐม และองค์กรอื่น ๆ อีกรวมกว่า 40 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 11” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา นอกจากนั้นยังเป็นที่น่ายินดียิ่งเหมือนเช่นทุกปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยงจากครอบครัวคุณทองแดง มาแสดงความสามารถในการเชื่อฟังคำสั่ง ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน 
“มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 11” ที่จะจัดขึ้นในปีนี้มีจุดเด่นแตกต่างจากการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา คือ จะมีการจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  และยังมี “9 ที่สุดแห่งสัตว์เลี้ยง” มาแสดงในงานนี้ด้วย โดยเป็นการนำสัตว์เลี้ยงที่โดดเด่นและมีความ เป็นที่สุดมาแสดงในงานนี้รวม 9 ประเภท ได้แก่ สุนัขที่จงรักภักดีที่สุด,แพะที่แปลกที่สุด,ไก่ที่ตัวเล็กที่สุด,นกสวยงามที่ราคาแพงที่สุด,แมวเจ้าเสน่ห์ที่สุด,กระต่ายสายพันธุ์ที่ตัวเล็กที่สุด,ไก่ชนตัวใหญ่ที่สุด,งูมอร์พสีเหลืองตัวเดียวในโลก และการรวมตัวของสายพันธุ์ปลามากที่สุดถึง 84 สายพันธุ์
“งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย นับเป็นการรวบรวมสัตว์เลี้ยงมากที่สุดไว้ในงานเดียว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาสนใจสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ อีกทั้งสนับสนุนให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว โดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาวงการสัตว์เลี้ยงของไทยในทุกๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดอาชีพการขยายพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถส่งออกสัตว์เลี้ยงไทยไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้สู่ประเทศอีกทาง” นายวัลลภกล่าว   
นายสารกิจ ถวิลประวัติ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า“มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” นอกจากจุดเด่นของงาน 2 ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ 10 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม นก ไก่ แพะ กระต่าย ไก่ฟ้า กวางและสัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งมีการนำสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่ สัตว์แปลก และหายาก มาจัดแสดงด้วย และประกวดได้แก่ การประกวดสัตว์เลี้ยงในระดับประเทศชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วม พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ต่าง ๆ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาวงการสัตว์เลี้ยงของไทยในทุกๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดอาชีพการขยายพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถส่งออกสัตว์เลี้ยงไทยไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้สู่ประเทศอีกทางหนึ่ง
ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เที่ยวชมงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2555  เวลา 09.00 -18.00 น.  ณ สามพราน  ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ทางคณะฯผู้จัดงานได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน โดยจัดจุดจอดรถไว้ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมจัดรถบัสไว้บริการรับ-ส่งผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานฟรี  ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษณา  งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย โทร.0-2625-8127-9, 0-2625-7157 หรือติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.thailandgrandpetshow.com

Reactions:

0 comments:

Post a Comment